Ungdom drikker stadig mer

Ungdom mellom 15 og 20 år drikker 50 prosent mer i dag enn for ti år siden.