Andersen har ikke varig svekkede sjelsevner

Drapstiltalte Jan Helge Andersen har ikke varig svekkede sjelsevner, mener de psykiatrisk sakkyndige. Men de er uenige om Andersen har mangelfullt utviklede sjelsevner