Gry-saken: Mulige dumpesteder skal undersøkes nærmere

Kripos-teknikere fant torsdag flere steder langs Skiensvassdraget som de vil undersøke nærmere i letingen etter stedet der Gry Hosein kan ha blitt kastet i elven.