Har ikke kontroll over lagerbrann i Lørenskog

Det brenner kraftig i et stort lager på Skårersletta i Lørenskog. Brannmannskapene har ikke kontroll over brannen.