Vil kartlegge vold i omsorgsboliger

Arbeidstilsynet vil kartlegge omfanget av vold mot ansatte i omsorgsboliger. Slik vold mot ansatte er et økende problem.