- Kristin skulle beskyttes

Veronica forteller i retten at halvsøsteren Kristin også i ungdomsårene var innblandet i alvorlige episoder som ingen i familien snakket om.