Herborg, et gammelt Hardanger-navn

Kan du få indikasjoner om hvor folk bodde ved å se på fornavnet deres? Ja, til en viss grad, sier navneforskere og erfarne slektsgranskere. Grunnen er at noen sjeldne navn følger gården eller slekten.