Kjøkkenet på slottet får stryk

Slottet oppfyller ikke Næringsmiddeltilsynets vilkår for drift av kjøkken, og driver per i dag ulovlig. Slottet lover å rydde opp i tide til kronprinsbryllupet.