- Hevner seg med løgn om incest

Nesten 15 prosent av alle incestanmeldelsene som ble inngitt i 1997 var beviselig grunnløse. Noen kvinner bruker oppdiktede incestanklager for å få hevn over tidligere partnere, mener politiet.