Bergen får ny scene for kammermusikk

Bergen får en helårlig scene for kammermusikk når MusicaNord fra januar lanserer Bergen Kammermusikk Scene, med konserter i Terminus Hall annenhver søndag fremover våren, og enda hyppigere i løpet av høsten 2002.