Stoltenberg forsvarer utvidet skoletilbud

Statsminister Jens Stoltenberg forsvarer utspillet om heldagstilbud i barneskolen, en forsøksordning som regjeringen vil prøve ut i samarbeid med lærerne.