Verdikommisjon med vidtfavnende forslag

Lavere fartsgrenser, tiltak for å styrke samiske verdier, bedre permisjonsordninger for lærere og oljefondsinvesteringer i fattige land, er bare noen av de mange forslagene som Verdikommisjonen lanserer.