Vil presse mer ut av hver ruskrone

Fagrådet må trolig se langt etter en ekstramilliard til en ruspolitisk straksplan. Regjeringen varsler at den heller vil prioritere å få mer ut av hver krone som i dag brukes til dette formålet