I like, mørkegrønne pakninger, med lik skrift på merke og produsentnavn, vil Helse— og omsorgsdepartementet at tobakksindustrien skal hindres i å rekruttere nye brukere.

— Målet med reklamefrie pakninger er å hindre at barn og unge begynner med tobakk. Vi vet at unge blir påvirket av utseendet på tobakksemballasjen, og det er på tide å sette en stopper for markedsføring av tobakksprodukter rettet mot barn og unge, sier helseminister Bent Høie (H).

Fristen for høringen, som foruten mange helsemyndigheter også omfatter aktører i tobakksbransjen, er satt til 9. juni.