Ny finansiering av barnehagene neste år

Barne- og familieminister Laila Dåvøy (KrF) sier at regjeringen legger opp til lavere foreldrebetaling i barnehagene og opptrapping av de statlige tilskuddene i statsbudsjettet for neste år.