Barn blir aggressive uten far

Når fedre ikke er til stede i oppveksten, kan aggresjonsnivået til barna øke.