Krever norskkurs for flyktninger

Stortinget krever nå at alle flyktninger skal gjennomgå kurs i norsk og samfunnskunnskap når de bosetter seg i kommunene.