Frykter atomkatastrofe langs kysten

Norskekysten kan snart bli trafikkert av skip med store mengder høyradioaktivt atomavfall og plutonium.