Vil samarbeide om gasskraftverk

Naturkraft og Nordenfjeldske Energi har vedtatt å etablere et felles selskap som skal søke konsesjon for bygging av et gasskraftverk på Tjeldbergodden i Møre og Romsdal.