Åpner for at menn får sjekke farskap

Menn som er usikre på om de er biologisk far til et barn vil få sjekket saken sin i Norge. Barnet vil bli DNA-sjekket selv om moren nekter.