Gamal Hosein dømt til ni års fengsel

Gamal Hosein ble i dag løslatt av Agder lagmannsrett etter at han kort tid før ble dømt til ni års fengsel for drapet på konen Gry Hosein.