Råd til toppleiinga

Rapporten gir også detaljerte råd om korleis toppleiinga bør oppføre seg, både i kvardagen og under besøk i Høyanger og Årdal.