Smått er godt for norske studenter

Studenter trives langt bedre på små læresteder enn på store høgskoler og universiteter.