Sp garantist for åpen folkekirke

Senterpartiet vil være en garantist for at Den norske kirke fortsatt skal være en åpen og bred folkekirke som er der når folk trenger den, sier Sp-stortingsrepresentanten og presten Rune Skjælaaen.