Kjernekraftinvesteringer uproblematisk

Petroleumsfondets investeringer i kjernekraftbedrifter svekker ikke kampen mot utslipp av technesium-99 fra Sellafield, mener miljøvernminister Børge Brende (H).