Renteoppgang i nær fremtid

Styret i Norges Bank varsler renteoppgang, men vedtok onsdag å holde renten uendret. Bankens styringsrente, foliorenten, forblir dermed på 2,50 prosent.