Spør om klima!

Anne E. Bjune er ekspert på klimahistorie og økologi i Arktis. Hun svarer på dine klimaspørsmål her.