Kartlegger klimavinnere

Hvilke muligheter og trusler vil Vestlands-næringene møte i fremtidens klima? Det skal et nytt forskningsprosjekt gi svar på.