– Viktig rollemodell

At Manuela Ramin-Osmundsen blir statsråd, stadfester at Norge er blitt et flerkulturelt samfunn, sier NOAS-leder Morten Tjessem