Mener flere justismord kunne vært avdekket

Privatetterforsker Tore Sandberg mener flere justismord kunne vært avdekket dersom Norge hadde fulgt Sveriges eksempel og gitt offentligheten tilgang til straffesaksdokumenter allerede når det foreligger en tiltale.