SVs konfliktsaker

Klima, Afghanistan og rakettskjold er noen nøkkelord for konfliktsakene i SV.