Smilte etter straffekutt

Aktoratet vil ikke karakterisere sin reaksjon på Nokas-dommen som skuffelse - selv om lagmannsretten barberte bort 47 år i forhold til dommene i tingretten.