Eksklusjonssak utsett

Sentralstyret i Arbeidarpartiet har utsett eksklusjonssaka i Kvam Ap til 14. desember.