Millionavtale i Tanzania

Norge skal bistå Tanzania med skogforvaltning. Håpet er å bekjempe fattigdom og å kompensere for norske utslipp.