Prior innfører strenge reiseregler

Prior-ledelsen oppfordrer sine ansatte sterkt om å ikke reise til steder der det er fare for fugleinfluensa. Skulle de likevel gjøre det, må de belage seg på tre døgns karantene før de kan komme på jobb igjen.