- Verdilause vurderingar

Erna Solberg meiner det er tilnærma verdilaust å bruke kvantitative undersøkingar for å vurdere avstand i politikken.