- Klimakrig billigere enn antatt

Å stanse den globale oppvarmingen trenger verken bli så dyrt eller vanskelig som mange har fryktet, hevder klimaforskere i en fersk rapport.