Sjokk og sorg i Herøy

Halvannet år etter Bourbon Dolphin-ulykken som rammet innbyggerne i Herøy spesielt hardt, samles kriseteamet i kommunen igjen for å ta seg av sørgende.