Skal få et lettere liv

Norske FN-veteraner skal i fremtiden slippe å gå til rettssak for å få erstatning for psykiske senskader.