22.000 jobber kan ryke

10.000 personer i handelsbedrifter i Norge får i nær fremtid beskjed om at de ikke lenger har jobb.