Sterkt kritisk til RiksTVs avtale med TV 2

Avtalen RiksTV har inngått med TV 2 er diskriminerende overfor andre kanaler og strider med kravene til konsesjon for det digitale bakkenettet.