Kan miste retten til å selje tobakk

Nulltoleranse mot sal av røyk til folk under 18 år, og all tobakk skal vekk frå butikkhyllene.