13.000 dyr drept av toget

Siden 2000 er 12.976 dyr drept i togpåkjørsler her i landet. Det tilsvarer ett dyr hver femte time. Elgen er mest utsatt med over halvparten av påkjørslene.