Flere stumper røyken

Det er blitt 75.000 færre dagligrøykere i Norge det siste året.