Vurderer obligatorisk underlivsundersøkelse

Barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem (Ap) lover tiltak mot kjønnslemlestelse av kvinner.