Statoil satser på bred front i Russland

Statoils strategiske satsing i Russland er langt bredere enn å få ønskedrømmen om deltakelse på Stockman-feltet oppfylt.