Veidekke avviser at tidspress var årsaken

Veidekke avviser at tidspress kan være årsaken til ulykken i Hanekleivtunnelen mandag. Arbeidet i tunnelen er stanset, og det er usikkert når det vil bli gjenopptatt.