- Næringslivet bed for bompengane

Næringslivet i Nordhordland godtek bompengar for å få ny veg.