Stor pågang til krisetelefon

Kirkens SOS opplever stor pågang til sin krisetelefon for mennesker som tenker på selvmord. De siste to årene har antall henvendelser økt med 50.000.