Strøm av arbeidssøkende islendinger til Norge

Den økonomiske situasjonen på Island har fått flere hundre islendinger til å søke lykken i Norge.